Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte Natuur in Rivierenhof in Antwerpen

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur vormt een hefboom voor het complex project Oostelijke Verbinding - De Nieuwe Rand

Natte Natuur in Rivierenhof in Antwerpen

De provincie Antwerpen creëert waardevolle natte natuur in een lager gelegen zone van het Rivierenhof. Bij de herinrichting wordt deze zone opnieuw in verbinding gebracht met het Groot Schijn, de waterloop die meandert doorheen het Rivierenhof. Het nieuwe stuk natte natuur herstelt zo de relatie tussen de waterloop en het valleigebied.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.