Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel Springbos Goorbosbeekvallei in Duffel

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het strategisch project Mechels Rivierenland

Herstel Springbos Goorbosbeekvallei in Duffel

De gemeente Duffel zet in op de ontwikkeling van natte natuur in het Springbos in de Goorbosbeekvallei. De gemeente investeert in de afbraak van constructies, het ruimen van slib uit grachten, de ontwikkeling van moeraszones en de inrichting van het gebied met onder andere vlonderpaden. Deze ingrepen herstellen de sponsfunctie waardoor water beter kan worden vastgehouden. De herinrichting maakt deel uit van een ruimer project en sluit aan op andere ontwikkelingen in de buurt, zoals natuurontwikkeling, de verbetering van de waterkwaliteit, de uitbouw van meer waterberging, koolstofopslag en de glastuinbouw in Sint-Katelijne-Waver.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.