Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hefboomproject Natte Natuur: Uitkerkse Polder

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het bovenlokale gebiedsproces T.OP Kustzone en het project Oudlandpolder 

Hefboomproject Natte Natuur: Uitkerkse Polder

Natuurpunt en de stad Blankenberge pakken de structurele verdroging van de Uitkerkse polder aan om zo de natte natuur in de polder te beschermen. Op korte termijn worden lokaal terreinen afgegraven en slootjes afgedamd. Op langere termijn kunnen ook schotten en stuwen een oplossing bieden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.