Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontwikkeling Landuytmoeras Terhagen in Rumst

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het gebiedsontwikkelingsproces Rivierpark Scheldevallei

De gemeente Rumst zet verdere stappen in het uitbreiden van het netwerk van natte natuur. In Terhagen wordt de natte natuur in de kleiput ter hoogte van het Landuytmoeras versterkt. Met een hele reeks aan maatregelen worden ook enkele percelen op de site Ceuppens ingericht als natte natuur. Daarnaast zijn op de site Catenberg onthardings- en vernattingsmaatregelen voorzien. Deze werken zorgen er ook voor dat water beter kan infiltreren en wordt vastgehouden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.