Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Realisatie natte natuur Gentbrugse Meersen

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces Rivierpark Scheldevallei

Realisatie natte natuur Gentbrugse Meersen

De stad Gent creëert nieuwe natte natuur in het meersengebied langs de Bovenschelde. Binnen de groenpool Gentbrugse Meersen koppelt het initiatief de ontwikkeling van natte natuur aan de ontwikkeling van een randstedelijk groengebied met een recreatieve functie. Dit project past binnen de gebiedsvisie voor de inrichting van de Gentbrugse Meersen

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.