Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kroonwerk Herentals

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces voor de vallei van de Kleine Nete 

De stad Herentals zet in op het opnieuw inschakelen van oude vestinggrachten in het waternetwerk, op de plaats waar de vallei van de Kleine Nete op zijn smalst is. Dit versterkt de ontwikkeling van de Kleine Nete als groenblauwe ader en verbindt de natuurlijke structuren. Daarnaast ontwikkelt de stad binnen dit project nieuwe natte natuur en zorgt de stad ervoor dat er opnieuw water kan stromen door oude meanders. Ook waardevolle erfgoedelementen worden hersteld wat de kwaliteit van de publieke ruimte verhoogt. 

Meer informatie over het project

Meer informatie over de herinrichting van de Kleine Nete in Herentals

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.