Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel rietlandvegetatie in de Zegge in Geel

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces voor de vallei van de Kleine Nete 

Herstel rietlandvegetatie in de Zegge in Geel

De stad Geel zet concreet in op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natte natuur in het veengebied De Zegge, een gebied dat sterk lijdt onder verdroging. Door het gebied te vernatten kunnen het moerasveen en de rietlanden zich herstellen en kan het meer water vasthouden. Omdat er als gevolg van de verdroging van veenpakketten veel CO2 vrijkomt uit de bodem, draagt deze vernatting ook bij aan de realisatie van de klimaatbeleidsdoelen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.