Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte natuur tussen Netekanaal en Kleine Nete

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces voor de vallei van de Kleine Nete 

De gemeente Ranst herstelt het natuurlijke valleisysteem tussen de Kleine Nete en de Bollaak. Het project koppelt de ontwikkeling van natte natuur aan het verbeteren van waterberging, ecologisch beekherstel en het herstel van het cultuurhistorisch waardevol valleilandschap. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.