Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opwaardering Tangebeekvallei en Borgt in Grimbergen

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het ruimer strategisch project Groene Noordrand

Opwaardering Tangebeekvallei en Borgt in Grimbergen

De gemeente Grimbergen zet in de Tangebeekvallei in op het herstel van groenblauwe verbindingen. Het Buurtpark Borgt krijgt een meer ecologische en klimaatbestendige inrichting en de bestaande groene kernen Tangebeekbos en Domein Ter Tommen, waar een groot moerabos ligt, worden aaneengeschakeld. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterinfiltratie en wordt natte natuur versterkt. Deze werken zorgen ook voor de bescherming en de opwaardering van de open ruimte.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.