Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte Natuur in Barakkenpark in Menen

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Natte Natuur in Barakkenpark in Menen

De stad Menen creëert een nieuw stuk natte natuur in het Barakkenpark. Water krijgt er een prominente plek, met verschillende waterelementen zoals wadi's, poelen en grachten. Ook worden verschillende types bos aangelegd. Hierdoor kan water beter in de bodem infiltreren en vastgehouden worden. Dit biedt bovendien heel wat kansen voor de ontwikkeling van natte natuur. Ook de toegankelijkheid van het gebied vormt een belangrijk onderdeel van het initiatief. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.