Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatten veengebied in Kelchterhoef

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het project De Wijers

Vernatten veengebied in Kelchterhoef

De gemeente Houthalen-Helchteren herstelt in het domein Kelchterhoef de sponswerking van een verdrogend veengebied. Hiertoe wordt het veenpakket vernat, het moerasbos hersteld en het bodempeil van de Laambeek verhoogd. Die maatregelen dragen bij aan het behoud van een nog groter moerasbos. De bescherming van veengebieden is ook nuttig voor de opslag van broeikasgassen. De provincie Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen is partner van dit project.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.