Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel natte graslanden en bossen in Elsenhout in Genk

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

Herstel natte graslanden en bossen in Elsenhout in Genk

De stad Genk maakt ruimte voor natte natuur in de Stiemervallei. In het gebied Elsenhout zijn er heel wat kansen om natte dotterbloemgraslanden en lokaal zuur laagveen te ontwikkelen. Het project zet dan ook in op het herstel van de natte graslanden en de elzenbroekbossen in Elsenhout. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.