Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding Ravaartstraat in Vilvoorde en Steenokkerzeel

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos

Ontharding Ravaartstraat in Vilvoorde en Steenokkerzeel

De stad Vilvoorde en de gemeente Steenokkerzeel zetten in op de ontharding van de Ravaartstraat. Een overgedimensioneerde weg maakt zo plaats voor natte natuur. In Steenokkerzeel wordt daarnaast een poel aangelegd. Door deze ingrepen kan er meer water infiltreren wat helpt om waterschaarste en wateroverlast te voorkomen. De Ravaartstraat verbindt ook de natuurreservaten Peutiebos en Floordambos, twee bossen die werden ontwikkeld op natte veenbodem. Deze ingrepen zorgen zo ook voor de vernatting van de natuurreservaten en kaderen in een bredere visie om een totaalherstel van de waterhuishouding en de daarvan afhankelijke natuur te bekomen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.