Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Structuurherstel Munsterbeek in Bilzen

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het project De Wijers

Structuurherstel Munsterbeek in Bilzen

De provincie Limburg en de stad Bilzen versterken de ecologische waarde van de Munsterbeek in het open gebied stroomafwaarts van de Appelboomgaardstraat. Het herstel van de natuurlijke loop van de Munsterbeek stimuleert niet alleen de ontwikkeling van natte natuur, het zorgt er ook voor dat water beter kan worden vastgehouden en dat heel wat soorten in het gebied kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het herwaarderingstraject bestaat uit het actief uitgraven en terug inschakelen van oude meanders, de creatie van micromeanders en het inbrengen van natuurlijke materialen zoals dood hout en stenen. Dit creëert verschillen in stroomsnelheden in de waterloop en in het materiaal op de bodem van de beek. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.