Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte natuur Kelderijbeemd in Bornem

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces Rivierpark Scheldevallei en het riviercontract Vliet-Molenbeek

De gemeente Bornem vormt weiland om tot moerasgebied. De ontwikkeling van natte natuur creëert extra buffercapaciteit voor water, waardoor de gemeente meer bestand is tegen droogte en wateroverlast. Deze inrichting past ook binnen het actief peilbeheer dat voorgesteld wordt in het riviercontract Vliet-Molenbeek.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.