Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Inrichting Blankenbergse Dijk in Brugge

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het gebiedsproces T.OP Kustzone

In de Nieuwe Polder van Blankenberge zet de stad Brugge in op een meer klimaatrobuuste inrichting van de gronden ter hoogte van de Blankenbergse Dijk 155. Aansluitend op de nattere omgeving van de Sint-Pietersplas worden de bestaande akkers omgevormd tot nattere poldergraslanden door afplagging en de herinrichting van laantjes. De omzetting van hoogproductieve akkers naar natte natuur maakt de polder droogtebestendiger. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.