Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel Natte Natuur Kwadebeekvallei in Sint-Genesius-Rode

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het landinrichtingsplan Molenbeekvallei en het inrichtingsproject 'Rode-Dilbeek'

De Gemeente Sint-Genenius-Rode saneert een oude stortplaats in de Kwadebeekvallei en combineert dit met de aanleg van meer natuurlijke waterberging. Hierdoor kan deze zone opnieuw vernatten en wordt de veenbodem beschermd. Dit project draagt bij aan het herstel van de vallei van de Kwadebeek en heeft een gunstige invloed op het leefgebied van de vroedmeesterpad. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.