Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte Natuur in de Warandeduinen in Middelkerke

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsproces T.OP Kustzone

Natte Natuur in de Warandeduinen in Middelkerke

Onder impuls van de gemeente Middelkerke wordt oude militaire infrastructuur in de Warandeduinen afgebroken. In de plaats komt er onder meer een poel waar regenwater in de duinen kan infiltreren. Dit zorgt voor meer opslag van zoet water onder de duinen. Die reserve is belangrijk voor de drinkwatervoorziening van de kust en gaat ook de verzilting van het water in de polders tegen. De herinrichting van het terrein levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het versterken van het leefgebied van de kamsalamander. Het project vormt zo een hefboom voor de versterking van het Vlaamse duinengebied.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.