Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting Oude Leiemeander in Kerkhoek in Zulte

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het gebiedsontwikkelingsproces Rivierherstel Leie

Vernatting Oude Leiemeander in Kerkhoek in Zulte

De gemeente Zulte zet in op de vernatting van een perceel tussen de begraafplaats, het waterzuiveringsstation en een oude Leiemeander in Olsene. Deze vernatting zorgt ervoor dat water beter kan infiltreren en vastgehouden worden en dat natte natuur zich kan ontwikkelen. Naast inspanningen voor meer natte natuur, komt er ook een trage weg langsheen de Leiemeander. 

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.