Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Inrichten van natte natuur in Kwetshage en de Meetkerkse Moeren

Terreinwerken en gepast beheer zorgen voor structurele vernatting van poldergebieden

type
thema
Inrichten van natte natuur in Kwetshage en de Meetkerkse Moeren

Duurzaam waterbeheer in de Zwinpolders

Structurele vernatting door natuurverbinding langs de Vuile Vaart en hogere peilen in de Paulusvaart

type
thema
Duurzaam waterbeheer in de Zwinpolders

Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

Vernatting van de Demervallei ter hoogte van het Webbekoms Broek

type
thema
Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

Groenblauwe transformatie Vorselaar

Ontharding, vergroening en groenblauwe inrichting van straten en wijken.

type
thema
Groenblauwe transformatie Vorselaar

Klimaatrobuuste stadskern Menen

Omvorming Reznorsite tot groenblauwe zone

type
thema
Klimaatrobuuste stadskern Menen

Versterken stadslandschap Landen

Ontharding Bronplein en Maartstraat en omvorming Korea-wijk tot klimaatwijk.

type
thema
Versterken stadslandschap Landen

Klimaatrobuuste inrichting Kontich

Doortrekken van groenblauwe elementen in woonwijken en KMO zones rond Lachenebeek, Babbelsebeek en Blauwe Steenbeek.

type
thema

Groenblauwe dooradering Izegem

Klimaatrobuuste assen in het centrum van Izegem

type
thema
Groenblauwe dooradering Izegem

Groenblauwe inrichting beekvalleien Harelbeke

Klimaatrobuuste inrichting van de dorpskernen van Bavikhove en Hulste

type
thema
Groenblauwe inrichting beekvalleien Harelbeke

Klimaatadaptieve pleinen Geraardsbergen

Groenblauwe transformatie van het Vianeplein, Amandusplein en Moerbekeplein

type
thema
Klimaatadaptieve pleinen Geraardsbergen


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.