Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste stadskern Menen

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Klimaatrobuuste stadskern Menen

De stad Menen wil de omgeving van de Geluwebeek voorzien van een fijnmazig netwerk van blauwgroene verbindingen. De sterk verharde Reznorsite wordt getransformeerd tot groenblauwe zone. Door de beek open te leggen en een park en nat stadsbos aan te leggen wordt de sponsfunctie hersteld, krijgt water meer ruimte en kan het hemelwater beter infiltreren. Hierdoor is er in droge perioden meer water beschikbaar. Voor dit project werkt de stad Menen samen met de provincie West-Vlaanderen, de stad Wervik, de Sint-Jansschool en via participatie ook met gebruikers.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.