Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

Bedrijven terrein maakt plaats voor water en natuurbeleving

type
thema
Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

Versterken van de groenblauwe structuur langs de waterloop De Wamp

type
thema
De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

Groenblauwe ader in dorpskern Alken

Ontharding, vergroening en vernatting langs De Herk

type
thema
Groenblauwe ader in dorpskern Alken

Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Oude kazerne maakt plaats voor kustpark met ruimte voor water en groen

type
thema
Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Water vasthouden in het brongebied van de Hazebeek in Koksijde

Optimalisatie van waterretentie en waterbuffering in de historische binnenduinrand van Oostduinkerke

type
thema

Infiltratieproject Binnenhof-Lammekenslaan te Knokke

Meer klimaatrobuuste herinrichting van twee straten in de wijk Het Zoute

type
thema

Ontharding fietspad en natuurinrichting in Raversijde

Natuurontwikkeling van natte duinen in Oostende

type
thema

Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Circulair watergebruik en vernatting van de Krakeelduinen

type
thema
Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk

De schoolterreinen van de kleuterschool, de lagere school, de wijkschool Biekorfje en in de kloostertuin van Kortrijk-Aalbeke worden groenblauwe parels

type
thema
Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.