Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Aanleg van een winterbed om meer berging te kunnen realiseren.

type
thema
Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Winterbed Berwijn

De aanleg van een winterbed zorgt voor verhoogde waterberging.

type
thema
Winterbed Berwijn

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Een natuurgebaseerde sanering in de Demerbroeken.

type
thema
Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Bovenstrooms ophouden van water

Gebieden vernatten in de bovenlopen van de provincie Limburg en case study op de Roosterbeek.

type
thema
Bovenstrooms ophouden van water

Van terras tot Water-Land-Schap

Water verbindt Stene dorp en Stene Tuinen.

type
thema
Van terras tot Water-Land-Schap

Mexiceau - een integraal project

Voormalig zandwinningsgebied krijgt klimaatadaptieve inrichting in Beernem.

type
thema
Mexiceau - een integraal project

Meettechnieken

Een betere opvolging en sturing van droogtemaatregelen met real-time meettechnieken.

type
thema

Introductie van wetlands

Experimenteren met wetlands als maatregel voor infiltratie van water.

type
thema
Introductie van wetlands

Ledegem wordt L'Eaudegem

Decentrale waterzuivering zorgt voor lokale watervoorziening.

type
thema
Ledegem wordt L'Eaudegem

Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Aanpak van de droogte in Oud-Turnhout en Arendonk.

type
thema
Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.