Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Klimaatrobuuste inrichting Marke

Slimme sturing van de stuwen en schuiven zorgen voor een verdere vernatting van de omgeving van de Mark.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Marke

Klimaatrobuuste inrichting Kerkebeek

Het openleggen van de Kerkebeek in Brugge verbetert de sponswerking.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Kerkebeek

Beheer antitankgracht Antwerpen

Een aangepast beheer zorgt voor minder drainage en afvoer van water.

type
thema
Beheer antitankgracht Antwerpen

Klimaatrobuuste inrichting Noordede

Herstel van de natuurlijke oevers van de Noordede in Oostende.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Noordede

Vernieuwing terugslagkleppen Maartensas Oostende

Het vernieuwen van de terugslagkleppen van het Maartensas verkleint het risico op verzilting.

type
thema
Vernieuwing terugslagkleppen Maartensas Oostende

Automatisering stuw Vliet-Grote Molenbeek te Puurs-Bornem

Slimme sturing gaat verdroging van de stroomafwaartse Vlietvallei tegen.

type
thema
Automatisering stuw Vliet-Grote Molenbeek te Puurs-Bornem

Klimaatrobuuste inrichting Grote Gete te Tienen

Creëren van bijkomende groenblauwe verbindingen om verhoogde berging te realiseren.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Grote Gete te Tienen

Beek- en valleiherstel De Winge

Natuurvriendelijke oeverzones, vernattingsmaatregelen en een aangepast ruimingsbeheer voor het herstel van de vallei, de waterloop en de biodiversiteit.

type
thema
Beek- en valleiherstel De Winge

Hermeandering Oude Kale

Een robuuster watersysteem wordt gerealiseerd door hermeandering.

type
thema
Hermeandering Oude Kale

Ecologisch herstel Rivierbeek

Meer berging en biodiversiteit door hermeandering en ecologische inrichting.

type
thema
Ecologisch herstel Rivierbeek


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.