Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Blue Future Limburg: de toekomst van drinkwater

Omzetten van gezuiverd afvalwater naar veilig en gezond drinkwater

type
thema

Soilstruct

Aangepast bodembeheer helpt water vasthouden

type
thema
Soilstruct

Restwaterproject Aquafin

Aanmoedigen van gebruik van alternatieve waterbronnen.

type
thema

Stockage en optimaal hergebruik van gezuiverd afvalwater van een groentenverwerkend bedrijf

Inagro, Agrafresh bv en drie landbouwbedrijven werken samen aan meer duurzaam watergebruik

type
thema

BETONwater voor irrigatie

Hemelwater van industrieterreinen wordt ingezet voor irrigatie in de landbouw

type
thema

Regenwatervoorzieningen voor sportterreinen in Tielt

Sportsite in Kanegem krijgt regenwaterbuffers

type
thema

Regenwatervoorzieningen voor sportterreinen in Tielt

Sportsite in Aarsele krijgt regenwaterbuffers

type
thema

Regenwaterleiding als waterbuffer in Evergem

Wijk Achterstege krijgt tijdelijke collectieve buffer voor regenwater

type
thema

Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater in Aalter

Verkenning van mogelijkheden om regenwater te bufferen en opnieuw te gebruiken

type
thema

Hergebruik regenwater in de marktomgeving van Vorselaar

Scholen gebruiken regenwater als alternatieve waterbron

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.