Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Herstel van rietmoeras en natte graslanden zorgt voor vernatting van natuurgebied De Maatjes .

type
thema
Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Nieuwe demin-installatie bij Covestro in Antwerpse Haven

Nieuwe demin-installatie zorgt voor een aanzienlijke waterbesparing.

type
thema
Nieuwe demin-installatie bij Covestro in Antwerpse Haven

Duurzame diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij

Nieuwe diffusietoren bespaart op water- en energiegebruik

type
thema
Duurzame diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij

Activatie van hemelwater op de Lauweplaats in Menen

Blauwgroene herinrichting en regenwaterhergebruik in het centrum van Lauwe

type
thema

Opwaardering vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel

Voorbeeldproject voor hergebruik van regenwater

type
thema

Opvangen en hergebruiken regenwater atletiekpiste in Stekene

Water van atletiekpiste wordt gebruikt voor beregening van voetbalveld

type
thema

Buffervijver voor hergebruik bij sportvelden Kruisveld in Halle

Bovengrondse buffer voor meer bewustzijn rond hergebruik van regenwater.

type
thema

Groene voetbalvelden en perken dankzij hergebruik regenwater in Kraainem

Hergebruik van regenwater van de Kapellelaan

type
thema

Regenwaterbuffer vrijetijdszone Krekel Zuid in Izegem

Meer regenwater voor bewatering openbaar groen en sportvelden

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.