Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opwaardering vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

De stad Gistel wenst een voorbeeldfunctie op te nemen op vlak van hergebruik van hemelwater. Dit wil de stad Gistel concreet maken op de site van het vrijetijdscentrum Zomerloos, bij de nieuwbouw met een nieuwe gemeenschapszaal, een muziekschool, een toeristisch onthaal en een jeugdhuis. In dit project worden verschillende regenwaterputten aangelegd die uitgerust worden met een slim sturingssysteem zodat er zowel water kan opgeslagen worden om droge perioden te overbruggen als om water te bufferen bij hevige regenval. Het regenwater wordt gebruikt voor het onderhouden van openbaar groen, het publiek sanitair en voor de bewatering van de sportterreinen. Bijkomend wordt een wadi voorzien om regenwater ter plekke te laten infiltreren. Op die manier krijgt de site een meer klimaatrobuuste inrichting.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.