Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwaterbuffer vrijetijdszone Krekel Zuid in Izegem

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie West-Vlaanderen wenst de stad Izegem het voortouw te nemen op vlak van regenwaterhergebruik. Hiertoe zal de stad het regenwater van de site Krekel Zuid, met een cultuurcentrum, vier sportvelden en een jeugdcentrum met speeltuin, bufferen en hergebruiken voor het onderhoud van openbaar groen en de bewatering van de recreatiepercelen. Daarnaast wordt er een wadi voorzien om regenwater ter plaatse te infiltreren. Hierdoor is er meer water beschikbaar in droge perioden en vermindert de kans op wateroverlast. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.