Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Hergebruik regenwater voor volkstuinen in Antwerpen

Volkstuin Drakenhof in Deurne wordt meer klimaatrobuust

type
thema

Hergebruik regenwater voor volkstuinen in Antwerpen

Volkstuin Het Prieel in Berchem wordt meer klimaatrobuust

type
thema

Project bemalingswater

Uitbreiding van Databank Ondergrond Vlaanderen met data over bemalingen

type
thema
Project bemalingswater

Bron Pier Slot

type
thema

Oude Bekaertsite in Hemiksem

Hergebruik van regenwater en afvalwater op een historisch vervuilde site

type
thema

Parkeren in het water te Aarschot

Meer infiltratie en hergebruik van hemelwater langs de Demer

type
thema

Collectieve waterbank Rista in Rumbeke

Innovatieve aanpak creëert een oplossing voor verschillende wateruitdagingen in Roeselare

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.