Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Project bemalingswater

Dit project maakt deel uit van de Blue Deal actie 'Sterkere handhaving gaat het illegaal oppompen van grondwater tegen'

Project bemalingswater

In het kader van de Blue Deal wordt de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) uitgebreid met data over bemalingen zoals start en stop van de bemalingen, debieten, peilen en kwaliteit van het bemalingswater. Door deze data te capteren en publiek beschikbaar te stellen, kunnen we slimmer omgaan met bemalingswater. Burgers, lokale overheden en handhavers worden zo in staat gesteld om de situatie operationeel mee op te volgen. Ook wordt slim hergebruik van bemalingswater gemakkelijker en kan die data later als referentie gebruikt worden in globalere studies en modellen. In het project wordt onderzocht hoe de data automatisch en in real-time kan verzameld worden.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.