Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennisdeling om waterschaarste te voorkomen

Onder impuls van de CIW werken diverse publieke en private actoren samen om zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen kennis bij te brengen en te sensibiliseren over wat we kunnen doen om waterschaarste te vermijden. Deskundigen opleiden om goede waterscans en -audits uit te voeren en hemelwaterplannen op te maken is een belangrijke actie. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.