Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in landbouw

14 projecten zoeken oplossingen voor de water- en droogteproblematiek.

type
thema
Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in landbouw

Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

19 projecten voor het creëren van duurzame eiwitketens waarbij watergebruik wordt geoptimaliseerd.

type
thema
Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

KlimaatPlassen in de Kempen

Grondwatervoorraden aanvullen via infiltratie.

type
thema
KlimaatPlassen in de Kempen

WaterGemeenschap in Haspengouw

Water voor de fruitteelt in Haspengouw.

type
thema
WaterGemeenschap in Haspengouw

Samenwater 2.0 in Deinze

Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector.

type
thema

Samenwerkwater in Laakdal

Regenwater en proceswater samen bufferen

type
thema

Klimaatbomen – groeien voor de toekomst in Wachtebeke

Regenwater in de plaats van grondwater voor het bewateren van bomen en buitenplanten.

type
thema

Blue corridor in Poperinge

Effluent van mest levert water voor land- en tuinbouw.

type
thema

Slim water- en energienetwerk in Meer

Efficiëntere inzet van water door uitwisseling tussen bedrijven.

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.