Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Hermeandering Gaverbeek op domein De Gavers

Meer ruimte voor de Gaverbeek en structuurherstel in Harelbeke.

type
thema
Hermeandering Gaverbeek op domein De Gavers

Dijkherstel en aanleg van een bedding langs de Kleine Nete binnen gebied De Zegge

Meer ruimte voor de Kleine Nete in Olen en Geel

type
thema
Dijkherstel en aanleg van een bedding langs de Kleine Nete binnen gebied De Zegge

Automatisatie pompstation Kalkenvaart

Slimme sturing zorgt voor vernatting van de Kalkense Meersen.

type
thema
Automatisatie pompstation Kalkenvaart

Hermeandering Kleine Gete in Landen

Herstelmaatregelen maken de Kleine Gete klimaatrobuuster.

type
thema
Hermeandering Kleine Gete in Landen

Structuurherstel Burchtse Scheibeek

Natuurtechnische herinrichting van de Burchtse Scheibeek zorgt voor meer ruimte voor water

type
thema
Structuurherstel Burchtse Scheibeek

Ontharding en buffering in de IJsevallei

Beter waterbeheer zorgt voor een meer klimaatbestendige omgeving

type
thema
Ontharding en buffering in de IJsevallei

Vernatting voor weidevogels in landbouwgebied

Zonnepompen leveren water voor plasdraszones in weilanden

type
thema
Vernatting voor weidevogels in landbouwgebied

Ecologische inrichting van de Velddambeek in Oostkamp

Integraal waterproject verbetert de verbinding tussen natuur en water

type
thema
Ecologische inrichting van de Velddambeek in Oostkamp

Inrichten moerasgebied aan parkbegraafplaats Brugge

Aanleg van moeraszone verhoogt de klimaatbestendigheid

type
thema
Inrichten moerasgebied aan parkbegraafplaats Brugge

Ontharden Site Wienerberger in de Gentse kanaalzone

Omvormen van de site Wienerberger tot een gevarieerde parkzone

type
thema
Ontharden Site Wienerberger in de Gentse kanaalzone


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.