Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Klimaatadaptieve pleinen Geraardsbergen

Groenblauwe transformatie van het Vianeplein, Amandusplein en Moerbekeplein.

type
thema

Klimaatrobuuste inrichting Stiemervallei Genk

Onthardings- en vernattingsmaatregelen van beek tot flank.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Stiemervallei Genk

Vernatting beekvallei Boutersem

Meer ruimte voor water en natuur in het centrum van Boutersem.

type
thema

Klimaatrobuuste inrichting Hollebeek Antwerpen

Heropenen van de Hollebeek ter hoogte van het gebied Lageweg en de Zwaantjes.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Hollebeek Antwerpen

Beek- en valleiherstel Lotbeek en Biezeweidebeek

Ruimte voor water in en langs de Lotbeek in Sint-Pieters-Leeuw en de Biezeweidebeek in Beersel.

type
thema

Klimaatrobuuste inrichting Kasselrijbeek

Buffering en wateropvang langs de Kasselrijbeek.

type
thema

Groenblauwe verbinding Dormaalbeek

Infiltratie en buffering versterken de Dormaalbeekvallei.

type
thema

Ecologische inrichting Schulensbroek

Vernatting van de Demervallei ter hoogte van het Schulensbroek.

type
thema
Ecologische inrichting Schulensbroek

Nieuwe stuwen op de Woluwe

Stuwen op de Woluwe zorgen voor verminderde drainage en beter vasthouden van water.

type
thema
Nieuwe stuwen op de Woluwe

Ruimte voor water langs de Ledebeek

Een groenblauwe verbinding beschermt de omgeving tegen droogte.

type
thema
Ruimte voor water langs de Ledebeek


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.