Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Oude kazerne maakt plaats voor kustpark met ruimte voor water en groen

type
thema
Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Water vasthouden in het brongebied van de Hazebeek in Koksijde

Optimalisatie van waterretentie en waterbuffering in de historische binnenduinrand van Oostduinkerke

type
thema

Infiltratieproject Binnenhof-Lammekenslaan te Knokke

Meer klimaatrobuuste herinrichting van twee straten in de wijk Het Zoute

type
thema

Ontharding fietspad en natuurinrichting in Raversijde

Natuurontwikkeling van natte duinen in Oostende

type
thema

Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Circulair watergebruik en vernatting van de Krakeelduinen

type
thema
Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk

De schoolterreinen van de kleuterschool, de lagere school, de wijkschool Biekorfje en in de kloostertuin van Kortrijk-Aalbeke worden groenblauwe parels

type
thema
Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk

Groenblauwe sociale woonwijken in Edegem, Mol en Laakdal

De Egelsvennen in Mol worden groenblauwe parels

type
thema

Groenblauwe sociale woonwijken in Edegem, Mol en Laakdal

De Vorstebaan in Laakdal wordt groenblauwe parel

type
thema

Groenblauwe sociale woonwijken in Edegem, Mol en Laakdal

De Ernest Staesstraat in Edegem wordt groenblauwe parel

type
thema

Onthardingsprojecten in Sint-Niklaas

De school Forum Da Vinci, de sportclub Kracht en Geduld, de woonwijk de Houtbriel en de achterkant van het Sint-Nicolaasplein worden groenblauwe parels

type
thema
Onthardingsprojecten in Sint-Niklaas


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.