Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Oplossingen zoeken voor de droogte én wateruitdagingen in de Maalbeekvallei en haar aanliggende kouters.

type
thema
Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek in de Zwalmvallei

Tal van initiatieven maken de Zwalmvallei weerbaarder tegen droogte.

type
thema
Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek in de Zwalmvallei

Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei

Naar een klimaatrobuuste inrichting van de Vlietvallei.

type
thema
Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei

Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek

Klimaatrobuuste inrichting van het Blankaartbekken en de Handzamevallei.

type
thema
Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek

Wet Nature DeVELPment

Samen werken aan klimaatrobuuste Velpevallei.

type
thema
Wet Nature DeVELPment


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.