Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

De terreinen aan voetbalclub De Stormvogels in Haasrode worden groenblauwe parels

type
thema
Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

De basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee wordt groenblauwe parel

type
thema
Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

De school De Nova in Kessel-Lo wordt groenblauwe parel

type
thema
Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Provincie Vlaams-Brabant - Groenblauwe schoolterreinen in Leuven

De scholen De Wijnpers, het Heilig Hart Instituut Heverlee en het Redingenhof worden groenblauwe parels

type
thema
Provincie Vlaams-Brabant - Groenblauwe schoolterreinen in Leuven

Interwaas - Klimaatrobuuste inrichting

De Idsteinlaan in Zwijndrecht wordt groenblauwe parel

type
thema

Interwaas - Klimaatrobuuste inrichting

Twee zorginstellingen in Temse worden groenblauwe parels

type
thema

Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Zorginstelling Sint-Kamillus in Bierbeek wordt groenblauwe parel

type
thema
Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

IGEMO - Groenblauwe doorsteken in Duffel en Heist-Op-Den-Berg

UPC Duffel en woonbuurten Trapstraat en Parkkop worden groenblauwe parels

type
thema
IGEMO - Groenblauwe doorsteken in Duffel en Heist-Op-Den-Berg

Onthardingsprojecten van Gents MilieuFront

Lagere school Balans, Campussen Coupure en Dunant en de woonwijk Ekkergem in Gent worden groenblauwe parels

type
thema
Onthardingsprojecten van Gents MilieuFront

Klimaatbestendige herinrichting te Maldegem

Woonwijken in Kleit en Donk en school De Driesprong in het centrum van Maldegem worden groenblauwe parels

type
thema
Klimaatbestendige herinrichting te Maldegem


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.