Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Waterdelen in Harelbeke

Gezuiverd bedrijfsafvalwater voor twee buurbedrijven.

type
thema

Pompinstallatie Halle

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Halle

Pompinstallatie Lembeek

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Lembeek

Raamcontract mobiele pompen

Een oplossing in afwachting van vaste pompen.

type
thema
Raamcontract mobiele pompen

Pompinstallatie Ruisbroek

Bouwen van pompinstallaties ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Ruisbroek

Pompinstallatie Lot

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Lot

Pompinstallaties Groot Broek in de Durmevallei

Installatie van twee pompinstallaties om de grondwaterstanden te reguleren in het Groot Broek.

type
thema
Pompinstallaties Groot Broek in de Durmevallei

Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Structurele herstelling sluis Ooigem

Door de herstelling is er een reductie van lekverliezen.

type
thema
Structurele herstelling sluis Ooigem

Vervanging sluisdeuren Zemst

Renovatie van de sluisdeuren in Zemst om lekverliezen tegen te gaan

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.