Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vervanging sluisdeuren Zemst

De verouderde deuren van de sluis in Zemst op het zeekanaal Brussel-Antwerpen veroorzaken lekverliezen. Daarom zal de Vlaamse Waterweg deze vervangen. Hiermee verhoogt ze de robuustheid van het waterwegennet waardoor het minder kwetsbaar is in droge perioden. Het beschikbare water kan optimaal benut worden door de scheepvaart en andere gebruikers.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.