Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Klimaatbestendige woonbuurten in Lubbeek

Linden Centrum, Davidssquare en Jeugdsquare worden groenblauwe parels

type
thema

Klimaatrobuuste omgeving in en rond Beersel

Jan Ruusbroecschool in Sint-Pieters-Leeuw wordt groenblauwe parel

type
thema

Klimaatrobuuste omgeving in en rond Beersel

Het schoolterrein van Malleboot en de woonwijk Gravenhof in Beersel worden groenblauwe parels

type
thema
Klimaatrobuuste omgeving in en rond Beersel

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

Atheneum Brasschaat wordt groenblauwe parel

type
thema

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

Sint-Michielsschool in Merelbeke wordt groenblauwe parel

type
thema

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

VBS Markevallei in Herne wordt groenblauwe parel

type
thema

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

De Sprankel in Mechelen wordt groenblauwe parel

type
thema

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

GVB centrumschool in Kuurne wordt groenblauwe parel

type
thema

Natuurvriendelijke oeverinrichting van de Vrouwvliet in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

Ecologisch herstel van de oevers zorgt voor betere sponswerking.

type
thema

Herstel spaarvijver aan Neeralfenemolen in Ternat

Integratie en herinrichting van de spaarvijver zorgt voor een meer klimaatrobuust watersysteem.

type
thema
Herstel spaarvijver aan Neeralfenemolen in Ternat


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.