Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natuurvriendelijke oeverinrichting van de Vrouwvliet in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt in nauw overleg met Mechelen en Sint-Katelijne-Waver voor ecologisch herstel van de Vrouwvliet. Waar het mogelijk is om meer ruimte aan de Vrouwvliet te geven worden verharde oevers verwijderd en vervangen door natuurlijke oevers met beperkte helling. Aanvullend worden ook een oud slibbekken en een parking verwijderd. Met deze werken worden groenblauwe verbindingen gecreëerd die zorgen voor meer waterberging en een betere ecologische kwaliteit van de waterloop.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.