Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Water-teelten in Roeselare

Experimenteren met waterteelten om droogte en waterschaarste innovatief aan te pakken.

type
thema
Water-teelten in Roeselare

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

Meer waterberging in de Dommelvallei.

type
thema
Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

Herinrichting van de valleien van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek in Rodeland.

type
thema
Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek

Meer water vasthouden in het speerpuntgebied van de Munsterbeek en haar zijlopen in Bilzen.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek

Bodemwater - bodem als kompas voor een klimaatrobuuste vallei van de Kleine Nete

Aanpak van droogte in de Vallei van de Kleine Nete in Antwerpen.

type
thema
Bodemwater - bodem als kompas voor een klimaatrobuuste vallei van de Kleine Nete

Romboutswervepolder

Peilbeheer en waterretentie in de Romboutswervepolder.

type
thema
Romboutswervepolder

Naar een klimaatrobuust landschap Voerstreek

Water vasthouden in de Voerstreek.

type
thema
Naar een klimaatrobuust landschap Voerstreek

Van Beek tot Bodem in Kortrijk-Zuid

De bodem als basis voor een veerkrachtige landbouw, doelgerichte acties voor een betere waterkwaliteit en inzetten op landschapsversterking.

type
thema
Van Beek tot Bodem in Kortrijk-Zuid

Beverhoutsveld droog-nat landbouwgebied

Beverhoutsveld: van droog naar nat landbouwgebied in Beernem .

type
thema
Beverhoutsveld droog-nat landbouwgebied

COWALA in Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek

Hemelwater optimaal benutten in het gebied Zenne-Dijle-Barebeek.

type
thema
COWALA in Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.