Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting regio Ieper

Dit maakt deel uit van het project 'Robuuste waterlopen Westhoek' binnen Water-Land-Schap 1.0

Klimaatrobuuste inrichting regio Ieper

De valleien van de Kleine Kemmelbeek en de Wijtschate-Bollaertbeek ten zuiden van Ieper zijn belangrijk voor de drinkwaterwinning en de landbouw. De voorbije jaren is de watertoevoer via de waterlopen in grote mate afgenomen. De provincie West-Vlaanderen, Inagro, De Watergroep, gemeente Heuvelland, stad Ieper, Boerenbond, ABS en het regionaal Landschap Westhoek pakken samen de droogteproblemen in deze regio van de Westhoek aan. In de regio van Ieper zorgt de inrichting van waterbuffers op verschillende plaatsen ervoor dat er meer water kan vastgehouden worden. In landbouwgebied worden wadi's aangelegd en in beken worden vispasseerbare bodemdrempels voorzien. In Voormezele wordt een laaggelegen gebied als waterbuffer ingericht. Het water uit de Bollaertbeek zal bij piekmomenten worden overgeheveld naar het kanaal Ieper-Komen zodat dit als watervoorraad kan dienen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.