Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herwaardering Hellebeek in Kortrijk

 Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Herwaardering Hellebeek in Kortrijk

De stad Kortrijk investeert in de herwaardering van de Hellebeek. De waterloop wordt opnieuw opengelegd en de oevers krijgen een minder steile helling, waardoor natte graslanden en natte ruigtes zich spontaan kunnen ontwikkelen. Langs de beek worden er kleine landschapselementen aangeplant en worden een bufferzone en een gracht aangelegd. Al deze maatregelen staan samen in voor de ontwikkeling van heel wat nieuwe natte natuur waardoor het gebied opnieuw als een spons kan werken en het water beter wordt vastgehouden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.