Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Structuurherstel Burchtse Scheibeek

Dit project is een onderdeel van het landinrichtingsplan Zwijndrecht

Structuurherstel Burchtse Scheibeek

De provincie Antwerpen werkt in Zwijndrecht aan structuurherstel van de Burchtse Scheibeek. De bedding wordt er plaatselijk verbreed en de waterloop krijgt schuinere oevers. Langs het tracé worden bestaande verhardingen opgebroken en groenzones aangelegd. Deze ingrepen bevorderen de infiltratie, vertragen de afvoer en zorgen dat er meer water kan worden vastgehouden. Bovendien dragen deze maatregelen bij tot een betere bescherming tegen wateroverlast.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.