Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe ader langs Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Groenblauwe ader langs Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw

Met dit project zet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw verder in op de inrichting van de verstedelijkte Zuunbeekvallei als groenblauwe ader. Door een aantal percelen om te vormen tot natte natuur, kan er meer water worden vastgehouden en infiltreren. Naast de creatie van extra natte natuur, biedt het mogelijkheden voor een ecologische opwaardering van de waterloop. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.