Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nieuwe stuw met visdoorgang Lieve

Nieuwe stuw met visdoorgang Lieve

Het pompgemaal Lieve verpompt het water van de Lieve naar het Brakeleiken. Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt het pompgemaal vervangen door een stuw met visdoorgang. Hierdoor wordt er minder water afgevoerd en kan verdroging in bovengelegen gebieden voorkomen worden.

Thema
Type

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.