Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Grote Gete te Tienen

Klimaatrobuuste inrichting Grote Gete te Tienen

Stad Tienen heeft samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een totaalplan voor de toekomst van de Grote Gete opgemaakt. De kern van dit plan is het creëren van bijkomende groenblauwe verbindingen en het realiseren van een verhoogde waterberging. Dit zorgt voor een robuuster watersysteem waardoor de omgeving beter beschermd is tegen droogte. De eerste ingreep van dit plan is het openleggen van de Grote Gete op het Schip, een pleintje te Tienen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.