Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologische inrichting Handzamevaart

Ecologische inrichting Handzamevaart

De Vlaamse Milieumaatschappij neemt initiatief voor de ecologische herinrichting van de Handzamevaart in Kortemark. De werken omvatten de renovatie van de uitstroom van de koker in het stadspark, de aanleg van een dijk afwaarts het centrum van Kortemark en het openleggen van de vaart in het centrum van Kortemark. De ingrepen zorgen voor een betere sponswerking en een robuuster watersysteem waardoor er meer water beschikbaar is in droge perioden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.