Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologisch herstel Rivierbeek

Ecologisch herstel Rivierbeek

De Rivierbeek stroomt door Wingene en Oostkamp. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt in het meest stroomafwaartse deel voor hermeandering en ecologisch beekherstel. Hierdoor krijgt de rivier een nieuwe structuur die zorgt voor een verhoogde waterberging zodat er meer water beschikbaar is in droge perioden. De ingrepen zijn ook gunstig voor de biodiversiteit in en rond de waterloop.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.