Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterdelen in Harelbeke

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

Metaalverwerkend bedrijf Bekaert loost jaarlijks grote hoeveelheden gezuiverd bedrijfsafvalwater. De kwaliteit van dat water is goed genoeg is voor de bedrijven Devamix en BSV om beton te produceren en om te vernevelen op stuifgevoelige producten. Tot voor kort gebruikten de bedrijven water uit het kanaal Kortrijk-Bossuit. Omdat dit niet langer toegelaten is, zochten ze een alternatieve waterbron. Ter hoogte van Bekaert wordt een bufferbekken aangelegd. Een vast leidingennet brengt het water tot bij de sites van Devamix en BSV.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.