Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Naar een klimaatrobuuste inrichting voor de vallei van het Merkske

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Naar een klimaatrobuuste inrichting voor de vallei van het Merkske

Het Merkske vormt niet alleen een natuurlijke grens tussen België en Nederland. Het is ook één van onze mooiste beken. Met dit project wil de provincie Antwerpen samen met haar partners verdere stappen zetten in de natuurontwikkeling van de vallei en de realisatie van een klimaatrobuust en gezond watersysteem. De klimaatrobuuste inrichting zorgt voor minder drainage en vertraagt de afvoer van water. Door het water te bufferen en te infiltreren wordt verdroging tegengegaan en is meer water beschikbaar voor landbouw en natuur.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.